De RPV is voor haar bestuur op zoek naar een:

secretaris / 2de secretaris

penningmeester / 2de penningmeester

algemeen bestuurslid

Informatie: via het contactformulier

Bestuursoverzicht/taken

Voorzitter:

- Leidt de bestuursvergadering, leidt ook de ledenbijeenkomsten en voorlichtingsavonden in

- Heeft een goed overzicht van alles wat er gaande is binnen de vereniging

- Is contactpersoon voor ombudswerk

- Heeft contacten naar buiten, andere verenigingen, het Reumafonds e.a.

- Maakt deel uit van het dagelijks bestuur


Vicevoorzitter
:

- Vervangt de voorzitter wanneer deze afwezig is

- Maakt afspraken over accommodaties

- Maakt deel uit van dagelijks bestuur

 

Secretaris/ 2e secretaris:

- Is het postadres van de vereniging

- Bereidt bestuursvergadering voor; agenda; stukken verzorgen

- Houdt de ingekomen en uitgaande post bij

- Neemt deel aan externe overleggen zoals cliëntenraden van ziekenhuizen en andere instanties

- Maakt verslagen van div. bijeenkomsten

- Maakt jaarverslag en houdt het archief bij van de post

- Heeft contacten met het Reumafonds en gemeenten i.v.m. subsidies

- Maakt deel uit van het dagelijks bestuur

 

Penningmeester/2e penningmeester:

- Beheert de financiën van de vereniging

- Beoordeelt de declaraties

- Maakt de jaarrekening

- Maakt deel uit van het dagelijks bestuur

 

Algemeen bestuursleden:

- Maken deel uit van het bestuur en zijn samen verantwoordelijk voor de gang van zaken - in het bestuur

- Kunnen voorstellen doen en meebeslissen

- Hebben daarnaast meestal enkele vaste uitvoerende taken, zoals:   .
  - Organiseren van voorlichtingen
  - Ledenadministratie
  - Coördineren hydrotherapie
  - Kopiëren en verzenden van brieven / kwartaalboekje e.d.
  - Ledencontact, commissies, coördineren werkgroepen en vrijwilligers

180x150

logo sterkinbeweging